1957 • Halmstad

Friskis gym

Övrig träning/Friskvård - Gång
Roddmaskin 2 km - 11:45
Ringar - ok
Cirkelgym 2 varv

11 augusti 2019 - 22:40

35:00
Tid