Västkusten Runt

  1. Detta är det kortare loppet (125 km) och den går centrala Göteborg till Kungälv, Kode, Jörlanda, Stora Höga, Ucklum, Västerlanda, Kungälv sedan vidare tillbaka till Göteborg. Bansträckan ingår i Regionklassikern.

  2. Cykel
  3. 125,00 km
  4. 25 maj 2019
  5. Hisingens Cykelklubb
  6. www.vastkustenrunt.se
  7. 100% asfalt
  8. Göteborg, Göteborg, Västra Götaland, Sverige
  9. Lotta Vikingsson, SÄVEDALEN