Om Cykla

Cykel är cykelsidan av Svettigfamiljen. Tillsammans med Jogg, Tri, Skid och Svettig samlas Sveriges aktiva i en stor träningsfamilj. Här hittar du träningsdagbok, forum, kartor, träningsprogram, tävlingar har utvecklats parallellt med träningsappar och sociala flöden.

Cykel drevs under namnet Cykla.se i samarbete med Vätternrundan mellan 2009 och 2016. Sedan april 2016 är sidan en helt helt fristående del av Sveriges största träningsfamilj Svettig. Vår grundide om att göra cyklingen social och sidan samlar ständigt nya medlemmar. Under 2015 besökte över 300.000 cyklister sidan.

SVETTIG-appen är verktyget som knyter samman, mäter och registrerar träningen just som det passar dig.

Marknadsföring

Cykel är en social mötesplats och våra användare känner stor tillhörighet. De återkommer ofta och stannar länge på sidan. Relevanta kampanjer generar mycket stort intresse.

Snittålder är 36 år och könsfördelningen ligger på 49% kvinnor och 51% män. Den geografiska spridningen över hela landet är god med viss övervikt i storstadsområdena.

Kampanjer kan styras utefter bostadsort, kön, ålder eller andra önskemål. Breda kampanjer på alla SVETTIGs sajter kan självklart genomföras med olika grenspecifika banners.

Vill du ha mer information om våra annonslösningar kontakta krister@svettig.se

Statistik

Aktuell statistik registreras av Google analytics och presenteras av oberoende verktyget SIS-index.