Cykel Övrigt 10 inlägg 3614 visningar

Cykla mot rött

Love Wahlqvist Duse
1977 • Stockholm
#1
14 mars 2016 - 12:40
Gilla 
Har åter igen börjat cykla till jobbet efter vinteruppehållet och samma fråga inställer sig varje vår. När är det ok att cykla mot rött? Mitt svar har alltid varit aldrig men det finns bevisligen väldigt många cyklisteter (iaf i Stockholm) som är av en annan uppfattning. Min fråga till er är alltså varför ni anser det försvarbart att cykla mot rött och därmed bryta mot lagen. Av detta följer även vidare funderingar. Finns det andra lagar det är ok att ignorera? Om så är fallet är jag nyfiken på vilka och varför och vem det är som bestämmer vilka lagar som ska följas och respekteras och vilka man kan strunta i.

Jag har en avslutande fundering. Jag tänker mig att man cyklar mot rött då man anser det riskfritt för sig själv och sin omgivning (åtminstone hoppas jag att det är ens bevekelsegrunder). Följdfrågan blir då om man kan tänka sig agerar på liknande sätt när man sitter bakom ratten. Jag tror att många som cyklar mot rött aldrig skulle komma på tanken att medvetet köra mot rött även då trafiksituationen tillåter att man gör det helt riskfritt. Hur kan detta komma sig?

Nyfiken på svar, tankar och åsikter i frågan.
1981 • Örebro
#2
14 mars 2016 - 13:10
Gilla 
Cykel räknas som fordon då man sitter på den, därför är det förbjudet att cykla på trottoaren (något som ingen verkar förstå heller). Det är även förbjudet, som du säger, att cykla mot rött, vilket blir 1500:- i böter. Att så många verkar tycka att det är ok är en stor gåta för mig, inte bara idiotiskt beteende utan även farligt.

Men man kanske skulle glida upp på trottoaren med bilen om man råkar få rött och det samtidigt är grönt vid övergångsstället, för att sedan smyga in på vägen igen?

Ja, jag är sur och gnällig. Men det är segt att behöva råka ut för alla idioter i trafiken hela tiden. Det är dock inte bara folk som cyklar, utan främst bilister och även fotgängare. Och ja, jag brukar ta mig fram både med bil, på cykel och även genom att springa till jobbet, så jag har förståelse för allas situationer.

Men främst har jag blivit sur och gnällig efter att ha sett för många dumheter...
Magnus Billberger
1968 • Falun
#3
14 mars 2016 - 14:01
Gilla 
Känns generellt o-okej (=kej?) att cykla mot rött, men i vissa lägen är alternativen så pass absurda att i vart fall jag kan tycka att en rödljuskörning kan vara acceptabel:

I en sensorstyr ljusreglerad korsning där sensorn inte registrerar cykeln. Ska man då kliva av och gå mot rött eller ska man invänta nästa bil som triggar sensorn? Eller ska man vända och ta en annan väg? Problemet är inte aktuellt för mig idag, men har varit så när jag bodde på annan ort.

Ett annat exempel på min pendlarsträcka är att cykelbanans ljus har sensorer som ligger alldeles för sen. Man tvingas alltså i princip till stopp för att invänta omslag. I detta läge kan man utifrån avläsning av biltrafiken ljus förutsäga om det kommer att bli grönt eller inte. I dessa lägen "tjuvar" jag ibland förbi och omslaget till grönt brukar komma när jag är halvvägs över.

Detta med att bryta mot trafikregler är en klurig filosofisk fråga. En del regler är till exempel gravt föråldrade eller tokiga av andra skäl och skulle för allas bästa behöva förändras. Om det observeras att trafikanter systematiskt bryter mot en sådan regel är detta inte sällan ett viktigt incitament att se över och rätta till. Kanske är det till och med så att regelefterlevnaden är en praktisk omöjlighet. Regelbrottet blir i det sammanhanget viktigt för vägen till en förbättring som annars inte hade skett. Regelbrottet har i det sammanhanget dessutom en särställning i att det är direkt tillgängligt för alla till skillnad från de formella vägarna som skulle behöva tas för att få till förändringar.
1954 • Göteborg
#4
14 mars 2016 - 15:14
Gilla 
I flera korsningar är det grönt för gående & samtidigt rött för cyklar eller knappen för cykel-grönt är ur funktion sedan flera år… eller något som bara en byråkrat kan skapa: att när gående har grönt så måste cyklisten trycka på knappen och vänta flera minuter på nästa intervall där det kanske blir grönt för cykel…
Då kör jag med rent samvete mot de röda cykelljuset!!!
Love Wahlqvist Duse
1977 • Stockholm
#5
14 mars 2016 - 15:50
Gilla 
I ärlighetens namn måste jag ändra mitt aldrig ok att cykla mot rött till i princip aldrig ok. När tekniken inte är anpassad för cyklar eller inte fungerar måste jag medge att det kan motiveras.

Angående Magnus resonemang ställer jag mig tveksam. Om jag förstår dig rätt är det någon form av civil olydnad du förespråkar. Jag håller med om att det kan vara ett effektivt och bra verktyg för att få till förändringar för allas bästa. Jag anser dock att det är ett vapen mot större problem och värre orättvisor än föråldrade trafikregler. Jag menar att civil olydnad är en bra väg att gå för att störta förtryckande regimer som Sovjetunionen eller DDR eller för att protestera mot den kinesiska statens censur. I våra dagar av IT-teknik och sociala medier är de formella vägarna till makthavare och beslutande organ så raka och direkta att t ex namninsamlingar och facebook-upprop är ett bättre (och troligen effektivare) sätt att protestera mot föråldrade eller onödig trafikregler än att cykla mot rött (ovan nämnda situationer undantagna, såklart).
Rasmus Wadsten
1985 • Malmö
#6
14 mars 2016 - 20:18
Gilla 
När jag cyklar på racern respekterar jag alltid rödljus. Många bilister ser inte cyklister, jag sitter sitter fast i tramporna och kan inte alltid komma i och ur dem så snabbt som jag önskar och efter en eller två cykeltimmar är både mitt omdöme och min uppmärksamhet försämrade.
1967 • Mysinge
#7
14 mars 2016 - 23:02
Gilla 
Jag tycker inte man ska välja vilka lagar och regler man följer. Det blir "ett sluttande plan", som man säger i vetenskapen. Om man inte ser rimligheten i en lag eller regel framför man det till sitt politiska ombud eller till den (lokala) myndighet som ansvarar för tillämpningen. Blir klagomålen tillräckligt många... Ja, då kanske det blir en cykeltunnel.

Även om man inte får ut max av sin cykel då, är det inte absolut nödvändigt att klicka i pedalerna när man är inne bland biltäta smågator.
Magnus Billberger
1968 • Falun
#8
15 mars 2016 - 10:55 Redigerad 15 mars 2016 - 10:56
Gilla 
Love, jag är inte ute efter att förespråka det ena eller det andra. Jag försökte redogöra för observationer/reflektioner och inte minst då "inifrån" infrastrukturbranschen där jag själv jobbar. Mekanismerna som leder till förändring kan i vissa fall vara enkla, men i andra fall ganska komplexa. Oavsett om man anser att en viss civil olydnad eller ett lagbrott är ok eller inte så kan man inte bortse från att sådant beteende ibland kan ha stor betydelse för hur snabbt om ens alls en förändring kommer att ske.

Det hör till min vardag att lagöverträdelser sker. I vissa fall av okunskap, i andra fall struntar man i lagen, i ytterligare andra fall är lagkravet föremål för olika tolkning. En del lagkrav är i praktiken omöjliga att följa och det finns krav som är synnerligen absurda. Ett exempel på det sista är "Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar". Ta t ex 2 kap, avsnittet om bromsutrustning "Cykel med en maximal sadelhöjd mer än 435 mm och mindre än 635 mm ska ha en färdbroms bestående av fotmanövrerat reglage (fotbroms)." Jag har en cykel vars sadelhöjd ligger utför detta intervall och alltså är det ok med bara handbroms. Det finns dock en variant av denna cykel (allt annat lika) med en sadelhöjd som ligger inom det givna intervallet. För den specifika versionen skulle då gälla att den måste ha fotbroms.

Hur ska man agera i det fallet? Strunta i föreskriften? Bygga om cykeln? Köpa en annan cykel? Starta ett upprop (hur många kan man förväntas få med sig)? Är det alls någon som orkar bry sig? I detta fall tror jag visserligen inte på att "olydnad" bidrar särskilt till att driva på förändringen, men exemplet belyser hur absurd lagstiftningen kan vara.
1977 • Eskilstuna
#9
15 mars 2016 - 12:11
Gilla 
Det här med vilka lagar som anses ok att bryta mot är ju rätt många.
För att dra paralleller med ett annat fordon och dess förare så finns det nog inte många bilister som med handen på hjärtat kan säga att dom aldrig kört för fort, alltid respekterat högerregeln, aldrig åkt ut över stopplinjen vid grönt för att sedan inte svänga vänster förrän mötande trafik (och där med dom själva) fått rött och då gjort en rödljuskörning i lagens mening.
Det var tre exempel av många.
Jag är med all säkerhet skyldig till alla tre själv. Däremot är rödljuskörningar på cykeln lätträknade, iaf nu i vuxen ålder.
1967 • Mysinge
#10
15 mars 2016 - 15:45
Gilla 
Tänk nu vänligen inte bara på er själva i trafiken. Andra trafikanter vet inte att ni har hittat på en egen regelbok. De tror med rätta att ni följer samma som dem.
Endast registrerade medlemmar kan posta inlägg till forumet. Registrera dig här eller logga in ovan.